1. Home
  2. »
  3. Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo của Adam Group

Adam Thiên

Chủ tịch

Vicky Thuận

Phó chủ tịch

Hana Lê

Giám đốc Spa

Hữu An

Giám đốc Marketing

Tony Sỹ

Giám đốc đào tạo

Adam Ninh

Giám đốc kinh doanh