[section label=”Banner” bg=”250″ bg_size=”original” dark=”true” height=”300px” class=”banner-van-hoa banner-page”]

[row h_align=”center” class=”vanhoa”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”]

Văn hóa ADAMGROUP là những kết tinh quý báu trong suốt quá trình hoạt động của Công ty.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Tôn đổi đồng” padding=”55px” class=”his-cul”]

[row h_align=”center” padding=”0px 0px 30px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” class=”tit-cul”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

“TRẢI NGHIỆM – HỌC HỎI – NÂNG NGƯỠNG” nghĩa là

“Tập trung trải nghiệm – liên tục học hỏi – nâng ngưỡng chấp nhận”

là những giá trị quý báu mà người ADAMGROUP luôn gìn giữ và phát huy.

[/col]

[/row]
[row class=”culs”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”it-cul”]

[ux_image_box img=”790″ image_width=”88″ image_size=”large” depth=”5″]

Trải nghiệm – là sự tập trung vào các Trải nghiệm, bao gồm: Trải nghiệm của Khách hàng và Trải nghiệm của Nhân viên.

Ở ADAMGROUP, Trải nghiệm là vô cùng quan trọng.
Khách hàng là người trả lương cho Công ty, phải cho Khách hàng có được cảm nhận xứng đáng với những gì bỏ ra.

Nhân viên – tài nguyên quý giá của Công ty cũng cần phải có sự trải nghiệm tuyệt vời, để từ trải nghiệm đó truyền tải đượcđến cho Khách hàng.

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”it-cul”]

[ux_image_box img=”787″ image_width=”71″ image_size=”original”]

HỌC HỎI – là luôn cầu thị, chịu khó tìm tòi học hỏi. bao gồm: Học tập, Áp dụng, Điều chỉnh

Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị/kinh doanh mới.

Sẽ chỉ là lời nói suông nếu không có sự Áp dụng vào thực tiễn để rồi từ đó có được cho mình bài học và Điều chỉnh sao cho thật phù hợp với từng hoàn cảnh, qua đó đạt hiệu quả cao.

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”it-cul”]

[ux_image_box img=”789″ image_width=”88″ image_size=”original”]

nâng ngưỡng – là nâng ngưỡng chấp nhận của bản thân, trong mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh.

Ở ADAMGROUP, mọi thành viên đều phải có sự nỗ lực vươn lên hơn nữa, không được phép ngủ quên trên chiến thắng hoặc bằng lòng với chính bản thân mình. Luôn nghĩ rằng, có cách nào hiệu quả hơn không, có thể làm anh em đỡ vất vả bằng cách nào?”.

Đó chính là cách người ADAMGROUP phát triển và nâng cao năng lực của chính bản thân mình, không được phép dừng lại.

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Chí gương sáng” bg_color=”rgb(248, 248, 248)” padding=”55px” class=”his-cul”]

[row h_align=”center” padding=”0px 0px 30px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” class=”tit-cul”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

“KỶ LUẬT – THÍCH ỨNG – BIẾT ƠN” nghĩa là

“KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH – THÍCH ỨNG MỌI HOÀN CẢNH – BIẾT ƠN vì TẤT CẢ”

là những giá trị mà mọi nhân viên đều phải nằm lòng trong đầu.

[/col]

[/row]
[row class=”culs”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”it-cul”]

[ux_image_box img=”792″ image_width=”88″ image_size=”original”]

kỷ luật – là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng nên một tập thể vững mạnh. Kỷ Luật là sức mạnh, một đội ngũ có tính kỷ luật cao, kỷ luật từ những hành động nhỏ sẽ là đội ngũ không thể bị đánh bại!

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”it-cul”]

[ux_image_box img=”793″ image_width=”94″ image_size=”original”]

thích ứng – Không có khó khăn, thử thách nào có thể cản được bước tiến của người ADAM GROUP, vì khả năng Thích ứng với mọi hoàn cảnh luôn là dòng máu chảy trong huyết quản.

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ class=”it-cul”]

[ux_image_box img=”794″ image_width=”61″ image_size=”original”]

Biết ơn – Vì Tất Cả. Con người ADAM luôn biết ơn về những gì người khác đã đem lại cho mình, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và giúp đỡ nhau. Là truyển thống vô cùng quý báu của nhân viên ADAM.

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Gen” padding=”55px” class=”ani-gen”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_image id=”797″ width=”56″ margin=”0px 0px 8px 0px”]

Adam Group đã xây dựng được những nét văn hóa rất riêng, giúp phân biệt bản sắc văn hóa của doanh nghiệp mình với các doanh nghiệp khác.
Văn hóa là cái gốc rễ khởi đầu cho sự phát triển của doanh nghiệp, bởi sản phẩm chỉ là phần ngọn, văn hóa mới là gốc rễ. Một doanh nghiệp không có sản phẩm nhưng có văn hóa tốt thì doanh nghiệp đó sẽ có được dịch vụ tốt đối với khách hàng và thành công nhờ vào sự tín nhiệm của khách hàng.

[/col]

[/row]

[/section]