LĨNH VỰC KINH DOANH

LĨNH VỰC KINH DOANH

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần tập đoàn Adam Group đang đẩy mạnh phát triển ở 2 lĩnh vực chính nhất.
Đó là cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe bởi chuỗi Royal Spa và kinh doanh Thương Mại Điện Tử.