1. Home
 2. »
 3. Định hướng nghề nghiệp
 4. »
 5. Phòng Hành chính – Nhân sự – Bạn là người Kiến tạo Thành công

Phòng Hành chính – Nhân sự – Bạn là người Kiến tạo Thành công

Chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Đây là phòng ban nhận được sự quan tâm rất lớn của các cấp lãnh đạo.

Hành chính nhân sự là bộ quan trọng của doanh nghiệp, quyết định trực tiếp đến số lượng và chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hành chính nhân sự còn là bộ phận giải quyết rất nhiều tâm tư nguyện vọng, khó khản của nhân viên trong công ty.

Phòng Hành chính – Nhân sự đảm nhận các vai trò như:

 • Họach định nguồn nhân lực
 • Tuyển dụng
 • Đào tạo
 • Đánh giá thành tích CBNV
 • Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH
 • Xử lý quan hệ lao động

Ngoài ra, phòng Hành chính – Nhân sự còn đảm nhiệm một số vai trò quan trọng, có liên quan mật thiết đến người lao động trong công ty như:

 • Hành chính
 • Văn thư lưu trữ
 • Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động
 • Tham mưu
 • Quản lý bộ phận
Rate this post